U kunt een mantelzorgwoning door de specialist bouwen. Maar Blommers Bouwsystemen B.V. biedt veel meer aan. U kunt dit bedrijf bijvoorbeeld inschakelen wanneer u een mantelzorgwoning wilt laten bouwen voor uw zorgbehoevende ouders. Hierdoor hoeven zij niet direct in een verzorgingstehuis te gaan wonen en kunnen ze langer in een […]