Quizien
Image default
Bedrijven

A3 methodiek helpt je om een duidelijk doel te formuleren.

A3 methodiek kan je helpen met je doelen formuleren want soms is het lastig om je doelen te formuleren en consistent te blijven, vooral binnen grote bedrijven met veel verschillende afdelingen en een hiërarchisch systeem. Hier is de A3 methodiek voor uitgevonden. Alles wat je werknemers nodig hebben en alle doelen die bereikt moeten of kunnen worden, consequent en specifiek geformuleerd op één A3. Zo weet iedereen precies waar er voor gevochten wordt en waar je als bedrijf naar streeft. Zo kan je de missie en de visie van jouw bedrijf centraal zetten en je klant echt geven waar die voor komt. Om zo duidelijkheid te creëren om te zorgen dat al uw werknemers hetzelfde doel voor ogen hebben en dit doel kunnen nastreven. De A3 methodiek zorgt ervoor dat doelen duidelijk en consequent zijn voor iedereen binnen je bedrijf of onderneming. Dit kan vooral heel erg helpen bij grote bedrijven om zo onduidelijkheden te voorkomen en de verschillende afdelingen en niveau’s bij elkaar te brengen om samen te werken aan een goed eindproduct

Waar kan de A3 methodiek mee helpen binnen jouw bedrijf?

De A3 methodiek helpt je om duidelijkheid en consistentie te creëren binnen je bedrijf, zodat alle werknemers en het management van je bedrijf hetzelfde doel voor ogen hebben en de zelfde cijfers nastreven om als bedrijf op elk niveau en op elke afdeling hetzelfde toekomstbeeld te hebben. Er worden plannen gemaakt die in een jaarplan komen te staan waaruit duidelijk wordt wat de strategie voor het komende jaar is en wat de te behalen doelen voor dat jaar zijn. Op elke afdeling van uw bedrijf wordt door de A3 methodiek duidelijk welke doelen er worden nagestreefd en wat de strategie gaat worden om de doelen te bereiken.